501 648 545
Zawsze najlepsza oferta

Leasing VAT marża- czyli jak bez podatku VAT sfinansować zakup samochodu osobowego !

Część używanych samochodów osobowych sprzedawanych jest na podstawie tzw faktury VAT marża.Dokumentuje się nim sprzedaż przedmiotów nabytych od osób fizycznych (np sprzedaż komisowa).


Faktura zawiera wyłącznie kwotę należności ogółem bez wyszczególnienia kwot VAT. Podatek VAT naliczony jest wyłącznie od marży rozumianej jako różnica ceny zakupu i sprzedaży i „ukryty” w cenie łącznej.
Niektóre firmy leasingowe oferują swoim klientom specjalną konstrukcję umowy leasingowej, nie zawierającej w płatnościach czynszy leasingowych podatku VAT.

Jest to korzystne w przypadku leasingowania samochodów sprowadzonych z zagranicy przez osoby fizyczne i sprzedawanych za pośrednictwem komisów.
Umowa leasingowa wykorzystuje w tym przypadku zakwalifikowanie umowy leasingu finansowego z punktu widzenia podatku VAT jako dostawy towaru a nie usługi. Dzięki temu podatek VAT nie jest naliczany od ceny pojazdu a tylko od marży sprzedającego.


Umowa leasingu kapitałowego z punktu widzenia podatku dochodowego jest podobna w swej konstrukcji do kredytu. Czynsz leasingowy składa się z części odsetkowej i kapitałowej. Część odsetkowa jest kosztem uzyskania przychodu, część kapitałowa - nie. Korzystającemu dodatkowo przysługuje na mocy przepisów i treści umowy prawo amortyzowania przedmiotu leasingu (mimo, że właścicielem pozostaje do końca umowy firma leasingowa).
Po podpisaniu i uruchomieniu umowy klient otrzymuje fakturę VAT marża opiewającą na sumę opłat całej umowy leasingowej.


Czynsze płatne są zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności. Zwykle firma leasingowa wysyła klientom noty obciążeniowe, niejako przypominające o obowiązku zapłaty czynszu leasingowego.

Podstawą amortyzacji jest cena nabycia przedmiotu umowy leasingowej.
Podatek VAT naliczony jest tylko od części odsetkowej (różnica pomiędzy sumą opłat a ceną nabycia) i nie jest wyszczególniony na fakturze (co za tym nie ma możliwości odliczenia VAT naliczonego).


Przykład:
Cena nabycia pojazdu: 50 000,00 PLN faktura VAT marża.Płatności leasingowe opiewają na sumę opłat (opłata wstępna, czynsze leasingowe, VAT od odsetek) 60 000,00 PLNKlient amortyzuje pojazd od kwoty 50 000,00 Kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa w momencie jej zapłaty.
Zaletą tego rodzaju umowy jest brak naliczonego podatku VAT od ceny nabycia !!!

W przypadku leasingu operacyjnego cena nabycia potraktowana zostałaby przez firmę leasingową jako wartość netto i do wszystkich płatności doliczy podatek VAT. Podatek VAT w przypadku samochodów osobowych nie jest podatkiem neutralnym gdyż ustawodawca ograniczył możliwość jego odliczania do 60% wysokości i nie więcej niż 6000,00 PLN.
Rozwiązanie VAT marża wydaje się idealne do ominięcia podatku VAT. Zwłaszcza przy nabyciu samochodów o znacznej wartości. Jednak w tym przypadku sprawa nie jest tak prosta.Owszem podatek VAT nie jest naliczany, ale sprawa nie jest tak korzystna z punktu widzenia podatku dochodowego.Wynika to z ograniczenia w wysokości podstawy amortyzacji do równowartości 20 000 EUR. Dotyczy to także wydatków poniesionych na sfinansowanie zakupu (odsetki) , ubezpieczenia, kosztów napraw. Wszystkie te wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w takiej proporcji w jakiej jest cena nabycie pojazdu do 20 000,00 EUR.


Przykład:
Cena nabycia pojazdu: 160 000,00 PLN faktura VAT marża.Płatności leasingowe opiewają na sumę opłat (opłata wstępna, czynsze leasingowe, VAT od odsetek) 190 000,00 PLNKlient amortyzuje pojazd od kwoty stanowiącej równowartość 20 000,00 EUR, przyjmijmy że jest to kwota 80 000,00 PLNProporcja pomiędzy równowartością 20 000,00 EUR a ceną nabycia wynosi 50%.
Kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa w momencie jej zapłaty w wysokości 50% z różnicy pomiędzy pomiędzy sumą opłat a ceną nabycia czyli 50% x (190 000,00 - 160 000,00).Ograniczenie dotyczy także uznania wydatków poniesionych na sfinansowanie zakupu (odsetki), ubezpieczenia, kosztów napraw za koszty uzyskania przychodu.

Zaletą tego rodzaju umowy jest brak naliczonego podatku VAT od ceny nabycia a wadą ograniczenie w uznaniu wydatków za koszty.
Przed podjęciem takiej decyzji należy dokonać oceny porównując różne formy sfinansowania zakupu: leasing operacyjny, leasing finansowy czy kredyt bankowy.
W celu ułatwienia decyzji zamieszczam arkusz kalkulacyjny. Działa prawidłowo dla pojazdów o wartości powyżej 20 000 EUR.

Załączniki:

lo_vs_lf.xls

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.